Long Tail Keyword สิ่งสำคัญในการทำ seo มีอะไรจุดไหนบ้าง

หากพูดถึงเรื่อง long Tail keyword สำหรับการทำ seo ก็ค่อนข้างที่จะทำความเข้าใจยากหน่อย แต่ถ้าหากว่าผู้รับทำ seo สามารถที่จะศึกษาข้อมูล และทำความเข้าใจกับมันได้ก็จะส่งผลทำให้เว็บไซต์ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน ซึ่งความสำคัญของ long Tail keyword ก็มีดังต่อไปนี้ 1.ใช้ keyword กว้างๆ ความสำคัญของ long Tail keyword ในการทำ seo…